Trainingen
Basisopleiding douane en accijnzen
Doelgroepen
Voor:
 • administratieve medewerkers en leidinggevenden verantwoordelijk voor het goederenvervoer binnen hun organisatie.
 • medewerkers verantwoordelijk voor de customer service die meedenken met hun klanten in functie van een snel, kwalitatief en kostenefficiŽnt goederentransport.
actief in de:
 • industrie
 • logistieke dienstverlening
Uw Voordelen
 • anticiperen op de AEO-certificatie
 • kostenbesparing door het vermijden van stilstand aan landsgrenzen als gevolg van onvolledig of niet correct ingevulde documenten
 • hogere klantentevredenheid: naleven van levertermijnen en verzekeren van leverbetrouwbaarheid
 • toegevoegde waarde bieden aan uw klanten door met hen mee te denken rond optimalisatie van de goederen- en informatiestroom
 • kennis is macht: sterkere positie tegenover derden (expediteurs, douanebeambten...)
 • uitbreiden van kennis van internationale wetgevingen en reglementeringen terzake
 • bevorderen van overzicht in complexe informatie
 • verhogen van inzicht in uw goederenstroom
Duur

Voorbereiding: min. 1 dag

 • bedrijfsbezoek
 • interviews en observatie
 • screening van het kennisniveau van de deelnemers dmv IKM tool (optioneel)
 • verzamelen van didactisch materiaal
 • verwerken van verzameld materiaal

Training: 3 dagen

 • theoretische omkadering van de materie
 • inzicht in de verantwoordelijkheden van de medewerkers verantwoordelijk voor het goederentransport
 • praktische toepassing door middel van oefeningen, cases en dossierstudies
Testimonials

Een greep uit de reacties vermeld in de evaluatieformulieren

 • 'Voldoende praktijkvoorbeelden, cursus werd goed toegepast op de sectoren/bedrijven van de deelnemers.'
 • 'Goede cursus voor wie dagelijks met douane te maken heeft.'
 • 'Ik heb via deze cursus een algemeen beeld gekregen over de rol van de douane, alsook het gevolg & de oorsprong van de noodzaak van de nodige documenten.'
 • 'De case-slides m.b.t. de activiteit zelf aan de deelnemers.'
 • 'Ik begon aan de cursus met het idee 3 dagen theorie te krijgen, en vond het bijgevolg goed dat er ook tijd gemaakt werd voor oefeningen.'
 • 'De inhoud wordt ten gronde uitgelegd.'
 • 'Veel voorbeelden uit de praktijk.'
 • 'De docent betrekt iedereen in de gesprekken, geeft voorbeelden die van toepassing zijn op de cursisten.'


BCCL BV ~ Info-en offerte aanvraag

Management Today International

Karine Van Hoegaerden
Maaltecenter Gebouw G
Derbystraat 271
9051 Gent / Sint-Denijs Westrem
Belgium
T: +32|9|282 98 44

E: info@bccl.be
BE 0462 324 170